FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞMA

Dekanımız Prof. Dr. İrfan BAŞKURT ve Yardımcıları Öğrencileri Dinlemeye Devam Ediyor

6 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:30’da gerçekleşen online toplantıya 300’ü aşkın öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. Dekanımız Prof. Dr. İrfan BAŞKURT'un yaptığı açılış konuşmasının ardından, sınıf temsilcileri ve toplantıya katılan öğrencilere söz verildi ve soruları cevaplandırıldı. Toplantıda söz alan öğretim üyeleri, pandemi sürecinde böyle bir toplantının gerçekleştirilmesinin ve öğrencilerle kavuşmanın çok anlamlı olduğunu belirtmişlerdir. Toplantıda kayıt yaptırma, online derslerin işlenişi ve sınavlar esnasında yaşanan veya yaşanması muhtemel sıkıntılar, bunlara yönelik neler yapılması gerektiği, yaz okulunda ders alma, ders muafiyetleri, derslerde kameraların açılması, derslerde yoklama alınması, yoklamalarla ilgili mevzuata duyulan ihtiyaç, derslerin kaydedilmesi, seçmeli dersler için limit hususu, yüzyüze eğitime geçildiğinde hibrit ders yapılıp yapılamayacağı, öğretmenlik uygulaması, mazeret sınavları ve hangi hususların mazeret sayılacağı gibi çok çeşitli konular görüşülmüştür.