DR. ÖĞR. ÜYELERİYLE TOPLANTI

Dekanımız Öğretim Üyelerini Dinlemeye Devam Ediyor

 

Dekanımız Prof. Dr. İrfan Başkurt, eğitim-öğretim çalışmalarında verimliliğin artırılması, salgın hastalık sebebiyle bir araya gelinemediği bu süreçte motivasyonun artırılması ve varsa aksayan yönlerin giderilmesine yönelik tespitlerde bulunmak üzere akademik personelle toplantılarını sürdürmektedir. Bu defa Dr. Öğr. Üyeleriyle bir araya gelinen toplantıda bütün öğretim üyeleri tek tek dinlenilmiş, varsa sıkıntılara çözüm önerilerinin ne olabileceği yönünde görüşler alınmıştır. Söz konusu toplantıda ağırlıklı olarak aşağıda yer alan konu başlıkları ele alınmıştır:

  • Üniversitemizin Akademik Yükseltilme Kriterleri,
  • Engelli öğrencilerin durumu,
  • Salgın hastalık sürecinde eğitim-öğretim ve sınavların güvenirliği,
  • Salgın hastalık sürecinin fırsata çevrilmesi ve akademik çalışmaların artırılması,
  • Sosyal sorumluluk projeleri yapılması.