BÖLÜM BAŞKANLARIYLA TOPLANTI

Dekanımız Prof. Dr. İrfan BAŞKURT, 2019-2020 Güz Yarıyılı öğretim faaliyetlerini değerlendirmek ve varsa aksayan yönlerin giderilmesine yönelik görüş ve önerileri almak üzeri Fakültemiz Bölüm Başkanlarıyla bir araya gelmiştir. Toplantıda salgın hastalık sebebiyle çevrimiçi imkanlarla yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinde ciddi bir sıkıntının yaşanmadığı, ancak sınavların güvenirliği konusunda bazı tereddütlerin bulunduğu tespit edilmiştir.
Toplantının diğer bir önemli gündemi akreditasyon konusu olmuştur. Toplantı nihayetinde akredite olabilecek AB dalları ve akreditasyon çalışmalarını yürütecek üçer kişilik komisyonlar kurulması kararlaştırılmıştır.
Ayrıca toplantıda, önümüzdeki eğitim – öğretim sürecinde, hibrit eğitimin imkanı konusu da tartışılmıştır.