ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİYLE TOPLANTI

Dekanımız Prof. Dr. İrfan BAŞKURT, toplantılarına devam ediyor. Bu çerçevede Fakültemiz araştırma görevlileriyle çevrimiçi olarak bir araya gelen dekanımız araştırma görevlileriyle tek tek görüşmüş, görüş ve önerilerini dinlenmiştir. Toplantıda salgın hastalık sebebiyle ortaya çıkan yeni durumun verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği, tez çalışmaları dışında SCI ve SSCI temelli dergiler için akademik ürünler üretilmesinin önemi üzerinde önemle durulmuştur. Doktorasını tamamlayan araştırma görevlilerinin de akademik çalışmalarını artırmaları ve sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarının hatırlatılmasıyla toplantı sona ermiştir.