Yaz Okulu Duyurusu

Fakültemiz öğrencilerinin başka üniversitelerin yaz okullarından ders alabilmeleri için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencilerin başka üniversitelerin yaz okullarından ders almalarına dair yönergede belirtilen kriterler doğrultusunda öğrencinin ilgili yılda Üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin kabul edilmesinin uygun olduğuna Fakülte Yönetim Kurulunun 18.06.2019 tarihli ve 22/6 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

Ders Alma Koşulları

MADDE 5-(1) Diğer yükseköğretim kurumlarından hangilerinde yaz öğretiminde ders alınabileceği Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından belirlenmediği takdirde, öğrencinin ilgili yılda Üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin kabul edilip edilmeyeceğine birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(2) Alınan derslerin ulusal ya da AKTS kredileri, ilgili birimdeki okutulan derslerle aynı ya da daha fazla olmalıdır.

(3) Ders içerikleri en az %70 uyumlu olmalıdır.

(4) Alınacak dersler bir yaz döneminde en fazla 10 krediyi (ulusal) geçemez. Bir öğrenci, eğitimi süresince yaz öğretiminden toplamda en fazla 20 kredilik (ulusal) ders alabilir.

(5) Alt yarıyıllardan veya bulunduğu yarıyıldan FF, FD dersi/dersleri olan öğrenciler başka üniversitelerin yaz öğretimlerinden bu dersi/dersleri alabilir.

(6) Alt yarıyıllardan veya bulunduğu yarıyıldan ders programında olduğu halde hiç almadığı dersi/dersleri bulunan öğrenciler başka üniversitelerin yaz öğretimlerinden bu dersi/dersleri alabilir.

(7) Alt yarıyıllardan ya da bulunduğu yarıyıldan koşullu başarılı, DD-DC, harf notuna sahip öğrenciler başka üniversitelerin yaz öğretimlerinden notlarını yükseltmek amacıyla bu dersi/dersleri alabilir.