YAZ OKULU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Başka Üniversitelerin Yaz Öğretiminde Ders Alabilmelerine Dair Yönerge Üniversitemiz Senatosunun 21.06.2018 Tarih ve 2/10 Sayılı Kararında Belirlenen Ders Alma Koşulları Doğrultusundaki Kriterler Aşağıya Çıkarılmıştır.

Ders alma koşulları MADDE 5-

(1) Diğer yükseköğretim kurumlarından hangilerinde yaz öğretiminde ders alınabileceği Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından belirlenmediği takdirde, öğrencinin ilgili yılda Üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin kabul edilip edilmeyeceğine birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(2) Alınan derslerin ulusal ya da AKTS kredileri, ilgili birimdeki okutulan derslerle aynı ya da daha fazla olmalıdır.

(3) Ders içerikleri en az %70 uyumlu olmalıdır.

(4) Alınacak dersler bir yaz döneminde en fazla 10 krediyi (ulusal) geçemez. Bir öğrenci, eğitimi süresince yaz öğretiminden toplamda en fazla 20 kredilik (ulusal) ders alabilir.

(5) Alt yarıyıllardan veya bulunduğu yarıyıldan FF, FD dersi/dersleri olan öğrenciler başka üniversitelerin yaz öğretimlerinden bu dersi/dersleri alabilir.

(6) Alt yarıyıllardan veya bulunduğu yarıyıldan ders programında olduğu halde hiç almadığı dersi/dersleri bulunan öğrenciler başka üniversitelerin yaz öğretimlerinden bu dersi/dersleri alabilir.

(7) Alt yarıyıllardan ya da bulunduğu yarıyıldan koşullu başarılı, DD-DC, harf notuna sahip öğrenciler başka üniversitelerin yaz öğretimlerinden notlarını yükseltmek amacıyla bu dersi/dersleri alabilir.

Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders almak İsteyen Fakültemiz öğrencileri Yukarıda Belirtilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Başka Üniversitelerin Yaz Öğretiminde Ders Alabilmelerine Dair Yönergenin Ders Alma Koşulları ve Yönergenin Tüm Maddelerine uymak zorundadırlar.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle Başka Üniversitelerin Yaz Öğretiminden Ders Almak İsteyen Fakültemiz Lisans Programı Öğrencileri Gidecekleri Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders Aldıktan Sonra Not Döküm Belgesi (Transkript), Ders İçerikleri Ve Bir Dilekçe İle Dekanlığımıza Almış Olduğu Dersin Sayılması Yönünde Başvuru Yapacaklardır. Ayrıca Yaz Başında Başvuruda Bulunmayacaklardır.

Bu Bağlamda; Başka Üniversitelerin Yaz Okulundan Alınan Dersler İle İlgili Tüm Sorumluluk Öğrencinin Kendisine Aittir. Yönergenin Amir Hükümlerine Uygun Olmayan Dersler Kesinlikle Kabul Edilmeyecektir.