Yabancı Dil II Dersi Ara Sınav ve Bitirme Sınavı Hakkında

Üniversitemiz Senato kararı ile sınavların dijital ortamda uzaktan öğretim yolu ile yapılması uygun görülmüştür. Bu karara istinaden; 05 Haziran 2020 tarihinde, 17:00 - 17:30 saatleri arasında Ara Sınav; 18:00 - 18:30 saatleri arasında Bitirme Sınavı canvas.istanbulc.edu.tr sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

DEKANLIK