"Matematik Eğitiminin Temellerini Kitaplarla Atalım" Projesi Kapsamında Çevrimiçi ve Ücretsiz Eğitim

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Burcu DURMAZ'ın, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenen "Matematik Eğitiminin Temellerini Kitaplarla Atalım" isimli projesinin 28 Haziran-03 Temmuz 2021 tarihleri arasında Matematik öğretiminde çocuk edebiyatının kullanılmasına yönelik teorik ve uygulamalı çalışmaları içeren çevrimiçi ve ücretsiz eğitim düzenlenecektir.

Söz konusu projeye başvuru süreciyle ilgili detaylar proje web sitesi https://metka2237.blogspot.com/ ve sosyal medya hesabında https://www.instagram.com/metka2237/ linklerinde yer almakta olup, son başvuru 15 Mayıs 2021 tarihidir.