2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı

2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Sınavlar Başlıklı 24' üncü maddesinin 1'inci fıkrasının ç) bendi "Mezuniyet için üç ders sınavı: Kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak mezuniyet için en fazla üç derse kadar başarısız (FF) dersi bulunan öğrenciler veya bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet için gerekli AGNO koşulunu sağlayamayan öğrenciler için, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır. Mezuniyet için aranan AGNO'yu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girilebilir. Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınavı hakkı yoktur. Mezuniyet için üç ders sınavı her yarıyıl için bir defa açılır." hükmü uyarınca mezun olması için başarısız en çok üç dersi bulunan öğrencilere (sözlü ve uygulamalı yapılan dersler hariç) 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da V1 dersliğinde mezuniyet için üç ders sınavı yapılmasının ve müracaatların 4 Temmuz 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar kabulünün uygun olduğuna Fakülte Yönetim Kurulunun 28.05.2019 tarihli ve 20 sayılı toplantısının 10'uncu maddesinde karar verilmiştir.


DEKANLIK