Öğrenci

 MADDE 34-(Değişik:RG-27/8/2011-28038, md.22) (1) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden,
AGNO’su 3.00–3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi;
3.50–4.00 arasında olanlar ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır.
Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından İLAN edilir. (Ayrıca herhangi bir belge verilmeyecektir)
ONUR VE YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN MEZUNİYET TRANSKRİPTLERİNDE BU DURUM BELİRTİLİR.
 
2019-2020 GÜZ YARIYILI
YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ
ONUR ÖĞRENCİLE

FAKÜLTEMİZDE MUTLAK DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde Fakültemizde belirlenen yarıyıl/yıl sonu sınavı alt sınırı, yıl içi ve yıl sonu etkinlik oranlarının, ders alımlarında gerekli olan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması bilgilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


 Yarıyıl Sonu Sınavı Alt Sınırı Yıl İçi Etkinlik Oranı Yıl Sonu Etkinlik Oranı Ders Alımlarında Gerekli Olan AGNO
 50 %50  (%40 arasınav notu + %10 değerlendirme notu)
 
 %50 1.80