Standartlar

İç Genelge 

Organizasyon Şeması 

İş Akış Şemaları 

Prosedürler 

 1. ​Genel Prosedür
 2. Çocuk Evi Prosedürü
 3. Döner Sermaye Prosedürü
 4. Formasyon Prosedürü
 5. Kütüphane İşleri Prosedürü
 6. Mali İşler Prosedürü
 7. Öğrenci İşleri Prosedürü
 8. Özlük ve Yazı İşleri Prosedürü
 9. Satın Alma Prosedürü
 10. Taşınır Kayıt Kontrol Prosedürü
 11. Teknik İşler Prosedürü

Etik Sözleşmesi