Dekanlık Projesi

Her proje, proje yürütücüsü ve araştırmacıların isimleri silinerek  2 hakeme gönderilmiştir. Sonuçlar hakem değerlendirme puanlarına göre sıralanmıştır.

Dekanlık Projesi sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.